Skip to content

Zakładanie firm

Proces zakładania firm jest dla wielu przyszłych przedsiębiorców skomplikowany i niejasny. Osoby planujące rozpocząć proces zakładania firmy w Warszawie, zapraszamy do naszego biura rachunkowego.
Zakładanie firmy wiążę się nie tylko z dostarczeniem odpowiednich dokumentów i wypełnieniem stosownych oświadczeń. To także proces wyboru sposobu opodatkowania i tego, w jaki sposób będziemy ewidencjonować nasze przychody i wydatki.

Od specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej zależy bowiem jaki sposób rozliczania się będzie dla nas najkorzystniejszy i jaki jest nam dostępny. Inaczej bowiem musi być prowadzona księgowość w małych jednoosobowych firmach a inaczej na przykład w spółkach akcyjnych. Tymczasem często na wstępnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, nie dysponujemy odpowiednim zasobem wiedzy, który pozwoliłby nam podjąć najkorzystniejszą i najbardziej opłacalną dla nas decyzje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewniając sobie pomoc biura rachunkowego, dajemy sami sobie gwarancje, że uda nam się dokonać lepszego wyboru na podstawie pełnego zestawu informacji, niż gdybyśmy robili to samodzielnie. Biuro rachunkowe przeprowadzając nas przez trudny i skomplikowany proces rejestracji firmy, pozwala mieć pewność, że wszystkie niezbędne formalności, które są wymagane urzędowe przez urząd skarbowy, główny urząd statystyczny czy też zakład ubezpieczeń zdrowotnych, zostaną sporządzone i złożone w sposób poprawny, bez negatywnych konsekwencji dla naszej osoby.