Skip to content

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego charakteryzuje się teoretycznie prostą księgowością, ale może przysporzyć niedoświadczonym przedsiębiorcom problemów. Kiedy zlecamy to zadanie polecanemu biuru rachunkowemu, to możemy mieć pewność, że księgowość będzie prowadzona prawidłowo.

Skorzystanie z tej formy rozliczenia nie jest możliwe, kiedy prowadzimy aptekę, lombard, kantor wymiany walut, działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji. W tej sytuacji nie możemy niestety zdecydować się na rozliczanie ryczałtu. Kompetentne biuro rachunkowe rozwieje wszelkie wątpliwości co do tego, czy tego typu rozliczenie może być stosowane przez naszą firmę.

Biuro nie tylko udzieli nam wszelkich porad z zakresu opodatkowania i księgowości, ale też na nasze wyraźne życzenie poprowadzi pełną księgowość firmy w formule, która będzie zgodna z prawem praz wygodna dla nas.

Korzystanie z tego typu rozliczenia jest szczególnie korzystne, kiedy przewidujemy, że uzyskamy wysokie dochody przy zachowaniu jednocześnie niskich kosztów ich uzyskania. Tego typu rozliczenia nie wymagają wypełniania żadnych deklaracji. Biuro rachunkowe obliczy ryczałt za każdy miesiąc i wpłaci stosowną sumę do dwudziestego dnia każdego miesiąca. Jednocześnie uzyskane przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie przekraczają stu pięćdziesięciu tysięcy euro.