Skip to content

Pełna księgowość

Choć większość przedsiębiorców zdecydowanie woli korzystać z uproszczonej księgowości, to wraz z rozwojem firmy przychodzi taki moment, że staje się to prawnie niemożliwe i naszym obowiązkiem staję się pełna księgowość. Warszawa, jak każde miasto w Polsce, posiada odpowiednie biura rachunkowe, które nam pomogą w tym obowiązku.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie uproszczonej nie jest możliwe w każdym przypadku. Na pełną księgowość muszą przejść między innymi przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na przekształcenie działalności w spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełna księgowość jest też wymagana przy spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Samo prowadzenie pełnej księgowości jest skomplikowanym procesem i dużo korzystniej jest w tym przypadku skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Zwłaszcza że prowadzenie pełnej księgowości w większości przypadków dotyczy firm osiągających duże przychody, co wiążę się z olbrzymią odpowiedzialnością finansową w zakresie prawidłowych rozliczeń.

Pełna księgowość jest bowiem obowiązkowa dla wszystkich podmiotów gospodarczych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Sprawne i profesjonalne biuro rachunkowo zdecydowanie szybciej i bardziej dokładnie poprowadzi taką księgowość, niż moglibyśmy to zrobić my sami.