Skip to content

Kwota wolna od podatku bez tajemnic

Zagadnienia związane z kwotą wolną od podatku już od dawna elektryzują nie tylko zwykłych podatników, ale również ekonomistów, specjalistów od rachunkowości, a nawet – polityków, którzy wykorzystują ją często do budowania sympatii wyborczych. Czym jednak jest w praktyce, jak się ją oblicza i jakie jest jej rzeczywiste znaczenie?

Kwota wolna od podatku – próba definicji

Jeśli nie chcemy wdawać się w szczegóły, do wiadomości powinniśmy przyjąć przede wszystkim to, że kwotą wolną od podatku jest ta część dochodu podatnika, w przypadku której nie ma obowiązku naliczania podatku należnego urzędowi skarbowemu. Kwota wolna od podatku nie zawsze jest taka sama, a jej wysokość często staje się przedmiotem dyskusji politycznej. W roku podatkowym 2017 wynosiła ona 6000 PLN.

Dla kogo kwota wolna

Korzystanie z kwoty wolnej od podatku jest opcją, z której nie każdy może skorzystać. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy z urzędem skarbowym rozliczamy się według tak zwanych zasad ogólnych, a więc skali podatkowej. W praktyce oznacza to, że opcja ta jest otwarta dla pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych wypełniających deklarację PIT-37. Taka forma opodatkowania jest też domyślna dla osób, które zdecydowały się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jak obliczyć, czy możemy skorzystać z takiego przywileju?

Nawet, jeśli rozliczamy się z fiskusem na zasadach ogólnych, nie oznacza to wcale, że możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Aby przekonać się o tym, czy mamy do czynienia z rozwiązaniem kierowanym także do nas, powinniśmy więc zsumować wszystkie nasze przychody rozliczane według skali podatkowej. Podstawa opodatkowania to nasz dochód pomniejszony o odliczenia i pomniejszenia dopuszczalne przez prawo, po zsumowaniu przychodów należy więc odjąć ulgo, jakie nam przysługują. Dopiero wówczas możemy uzyskać dochód pracownika i od niego odliczyć kwotę wolną od podatku. Gdy obliczenia stanowią pewien problem warto szukać wsparcia o profesjonalisty.

Categorized: Uncategorized